Kava i cikorija

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (NN br. 81/2010)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća 1999/4/EZ od 22. veljače 1999. koja se odnosi na ekstrakte kave i ekstrakte cikorije

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Zahtjevi kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati ekstrakti kave i ekstrakti cikorije.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 4. i čl. 5. Označavanje i utvrđivanje sukladnosti

Prilog 1. Nazivi, definicije i opći zahtjevi kvalitete

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa