Proizvodi slični čokoladi, krem-proizvodi, bombonski i srodni proizvodi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima

(NN br. 73/200569/2008 i 141/2013

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Kvaliteta proizvoda sličnih čokoladi, krem-proizvoda i bombonskih proizvoda koji se stavljaju na tržište.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 6 - čl.12. posebne odredbe koje se odnose na proizvode slične čokoladi, krem proizvode i bombonske i srodne proizvode.

Nazivi, definicije i opći zahtjevi kvalitete proizvoda propisani su u Prilogu 1.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa