Predmeti od plemenitih kovina - tehnički zahtjevi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima, koje osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina

(NN br. 18/2017)
 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina, a koji se odnose na stupanj čistoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugih plemenitih kovina, dijelove od neplemenitih kovina i dijelove od drugih materijala ako ih predmet od plemenite kovine sadrži te na druge zahtjeve u pogledu njihove izrade.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Predmeti od plemenitih kovina moraju zadovoljavati odgovarajuće tehničke zahtjeve u pogledu stupnja čistoće, postupka žigosanja i izrade.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa