Utezi od 100 kg do 5000 kg

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg

(NN br. 92/2016)
 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati utezi nazivne mase od 100 kg do 5000 kg koji se upotrebljavaju za ovjeravanje vaga.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Utezi moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Utezi su podložni postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa